Top Pics - JuanaMaria
White Cockatoo

White Cockatoo

White cockatoo. Key Biscayne, Florida. 2010
Selected by Fotolia. ID# 27591960.

exotic birdswild lifeKey Biscayne birdsFloridawild life photographycockatoowhite cockatooclose up wild life photographybirds in Florida